Loading... Loading...

Certyfikaty

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych:

Właz żeliwny okrągły klasa A15

Właz żeliwny kwadratowy klasa A15

Właz żeliwny klasa B125

Właz żeliwny klasa B125 na stożek betonowy

Właz studzienki teleskopowej klasa B125 DN 350 mm

Właz żeliwny klasa C250

Właz żeliwny klasa C250 przykręcany

Właz żeliwny klasa D400

Właz żeliwny klasa D400 przykręcany

Właz kanałowy klasa B125 pokrywa wypełniona betonem

Właz kanałowy klasa C250 pokrywa wypełniona betonem

Właz kanałowy klasa C250 pokrywa wypełniona betonem przykręcana

Właz kanałowy klasa D400 pokrywa wypełniona betonem

Właz kanałowy klasa D400 pokrywa wypełniona betonem przykręcana

Właz kanałowy klasa D400 pokrywa wypełniona betonem przykręcana z otworami wentylacyjnymi

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa C250, korpus H115 z kołnierzem, krata osadzona luźno

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa C250, korpus H115/H150 z kołnierzem, krata na zawiasach

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa D400, korpus H115/H150 z kołnierzem, krata osadzona luźno

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa D400, korpus H115/H150 z kołnierzem, krata na zawiasach

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa D400, korpus H115 z kołnierzem przykręcany

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa C250, korpus H115 z 3/4 kołnierza, krata osadzona luźno

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa C250, korpus H115/H150 z 3/4 kołnierza, krata na zawiasach

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa D400, korpus H115/H150 z 3/4 kołnierza, krata osadzona luźno

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa D400, korpus H115/H150 z 3/4 kołnierza, krata na zawiasach

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa C250, korpus H115 z 3/4 kołnierza przykręcany

Wpust ściekowy 600×400 mm klasa D400, korpus H115/H150 z 3/4 kołnierza przykręcany

Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy  500×400 mm, klasa C250, korpus H220 mm, z 3/4 kołnierza, do krawężnika H120 mm, pokrywa i krata na zawiasach

Wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy  600×400 mm, klasa D400, korpus H220 mm, z 3/4 kołnierza, do krawężnika H120 mm, pokrywa i krata na zawiasach

Skrzynka uliczna do hydrantu DIN 4055

Skrzynka uliczna do zasuw DIN 4056/4058

Skrzynka uliczna do zasuw DIN 4057/4059

Stopień kanałowy DIN 1211E, typ C

Stopień kanałowy DIN 1212E, typ D

Stopień kanałowy DIN 1212G, typ D

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com